Movisie start met K!X Works

Vluchtelingen moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Dat is momenteel de heersende opvatting in politiek en maatschappij. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om te participeren. Movisie start daarom met K!X Works, een project voor vluchtelingen tussen de 13 en 23 jaar. K!X Works is gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

'K!X Works wil jonge vluchtelingen ondersteunen om een goede toekomst in Nederland op te bouwen', vertelt projectleider Jamal Chrifi van Movisie. In groepen van zo’n vijftien deelnemers komen zij een jaar lang bijeen in een asielzoekerscentrum, ROC of Internationale Schakelklas. In zo’n groep worden ze onder andere getraind op vaardigheden als communiceren en netwerken.

Wegwijs in onderwjis en arbeidsmarkt

K!X Works maakt de jongeren ook wegwijs in het Nederlandse onderwijs en arbeidsmarkt. De jonge vluchtelingen brengen bijvoorbeeld bezoeken aan bedrijven en scholen, zoals BBL-opleidingen waar werken met leren wordt gecombineerd. Om de beroepsoriëntatie en –keuze te vergroten, worden de jongeren gedurende een jaar gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven. Hij of zij helpt hen bij het maken van keuzes voor de toekomst. K!X Works wil zo participatie in de samenleving en arbeidsmarkt bevorderen. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan.

Lees dit artikel verder op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Foto: Flickr, VluchtelingenWerk Vlaanderen

Terug naar lijst