Een K!X-team kan op verschillende manieren worden samengesteld. Twee voorbeelden:

  • Een klas wordt als K!X-team benoemd en gaat onder een bepaald vak (bijvoorbeeld Maatschappijleer, Leren, Loopbaan en Burgerschap (LBB) of een mentoruur) zijn activiteiten ondernemen.
  • Jongeren worden via posters en flyers geattendeerd op een voorlichtingsbijeenkomst over K!X. Als tegenpresentatie krijgt het team een cijfer wanneer het in het kader van een vak is of schrijft een bepaalde competentie af wanneer het onder Burgerschap valt.

Nadat het team is samengesteld, moeten de deelnemers enthousiast worden gemaakt. Misschien is er al een presentatie gehouden over K!X en zijn de jongeren face-to-face aangesproken. Zo niet, dan is dit alsnog een manier om de teamleden meer inzicht te geven en te motiveren om actief deel te nemen. Stel direct na de vorming van het team een (e-mail)adressenlijst op. Daarna kan er meteen een eerste vergadering gepland worden. Vooraf stelt de coördinator alvast een agenda op en stuurt deze rond via de e-mail zodat de teamleden zicht krijgen op wat hen de eerste vergadering te wachten staat.

Lees wat een K!X-team kan ondernemen en bekijk de uitgebreide handleiding voor K!X-teams.