K!X voor het (v)mbo

K!X is in 2008 opgezet jongeren in het vmbo en mbo beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De overgang van een beroepsopleiding naar de arbeidsmarkt verloopt niet namelijk altijd soepel. Vooral jongeren met een niet-westerse herkomst of jongeren uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus ervaren belemmeringen bij het vinden van werk. De K!X-methode bleek succesvol. In 2015 werd K!X onderdeel van Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Verwey-Jonker Instituut en Movisie, met als doel om het te borgen in het onderwijs. In 2015 is dat met succes afgerond. De methode is nu overdraagbaar via deze website. Hier stelt u zelf uw programma samen.

Stap 1: stel de K!X-coördinator aan

Stap 2: stel het K!X-team samen

Stap 3: organiseer K!X-activiteiten
Bijvoorbeeld trainingen en bedrijfsbezoeken. Hieronder download u handleidingen en presentaties.

Trainingen

Bedrijfsbezoeken en gastlessen

K!X wil jongeren via gastlessen en bedrijfsbezoeken in contact brengen met de arbeidsmarkt. Zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten krijgen zo een beter beeld van hoe bedrijven er van binnen uitzien. Maar ook met welke vakkennis ze er terecht kunnen, hoe de rekruteringsprocessen verlopen en hoe het staat met de loopbaanperspectieven. Jongeren doen tijdens bedrijfsbezoeken bovendien relevante netwerkcontacten op. Tegelijkertijd gaan scholen zelf relaties aan met organisaties die in de toekomst mogelijk stageplekken kunnen aanbieden. Werkgevers maken tenslotte op een positieve manier kennis met jongeren. Hun bereidheid om ze kansen te bieden, neemt hierdoor toe.

Bekijk de K!X-werkgeverspool.

 

 

Media

Media hebben veel invloed op de meningen van mensen. Dus ook op hoe zij denken over jongeren, en dat is belangrijk voor K!X! Het is dus zaak om goede contacten met de media te leggen en te houden. Nodig ze bijvoorbeeld uit voor een activiteit of bezoek een redactie van een krant of nieuwsprogramma. Een jongere kan ook zelf een journalist interviewen.