Vroegtijdige begeleiding biedt jonge nieuwkomers perspectief op werk

MBO Amersfoort, Movisie en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) gaan samenwerken om jonge vluchtelingen met een verblijfsstatus voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Jonge nieuwkomers die de Entree-opleiding voor Anderstaligen bij MBO Amersfoort volgen, worden het komend jaar intensief getraind in vaardigheden die nodig zijn om later een baan te vinden. Maandag 23 januari vond de kick-off plaats.

Voor jonge nieuwkomers is K!X Works een kans om zich naast hun opleiding voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met trainingen op vaardigheden als netwerken, presenteren en communiceren en persoonlijke begeleiding van mentoren uit het bedrijfsleven, willen de samenwerkende partijen jongeren stimuleren om op hun eigen niveau hun talenten te ontplooien. De studenten van MBO Amersfoort worden een jaar lang intensief begeleid en getraind door Movisie en door gasttrainers. Ook gaan ze zich oriënteren op beroepen en bezoeken ze bedrijven in de regio. Het doel is dat alle jongeren na het volgen van het programma een betaalde baan hebben of doorstromen naar een vervolgopleiding.

Steuntje in de rug

Uit een verkennend onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Movisie deed, blijkt dat jonge vluchtelingen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Grote niveauverschillen in het eerste opvangonderwijs evenals een gebrek aan persoonlijke begeleiding hebben als gevolg dat veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau werken.

David van Maanen, directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug: 'De ervaring leert dat de grootste hindernis bij het vinden van werk voor deze jongeren ligt in het gebrek aan taalvaardigheid en onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat zij in de toekomst een beroep moeten doen op bijstand of gedesillusioneerd raken, zetten we in op vroegtijdige begeleiding. Daarbij zoeken we de samenwerking op met gemeenten, het onderwijs, maatschappelijke instellingen en lokale werkgevers. Het K!X Works programma is hier een mooi voorbeeld van.'

kick-off mbo amersfoort

Lokale samenwerking

De drie partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Movisie werkt al nauw samen met Actie.talent, het jongerenloket van de Sociale Dienst, in het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid. MBO Amersfoort en de RSD voeren onder andere het project Mise en Place uit, waarbij jongeren via een gezamenlijke aanpak met lokale werkgevers worden voorbereid op het werken in de horeca- en hospitality branche.

Terug naar lijst